O nás

Náš tím sa riadi heslom „Robiť bežné veci výnimočnými“. Preto sa snažíme pracovať najlepšie ako vieme a podávať čo najkvalitnejší výkon. Zároveň chceme stále napredovať a zlepšovať naše metódy a postupy.

Sme ako RODINA

Našim spolupracovníkom chceme ponúknuť viac ako len prácu. Preto budujeme vzájomné vzťahy pravidelnými mimopracovnými aktivitami. Súčasťou nášho tímu sú aj naše rodiny a partneri, pretože vieme, že rodinný život našich členov je pre náš tím rovnako dôležitý ako ten pracovný. Naším cieľom je tvoriť organizovaný tím, ktorý bude ako projekčná rodina, kde si ceníme každého jednotlivca.

Prostredníctvom našej činnosti a práce chceme zanechať hlbší odkaz. Spoločne túžime vytvoriť niečo väčšie, čo presiahne naše hranice a predstavy o fungovaní bežných projekčných kancelárií. Naším cieľom je zanechať odkaz spoločnosti, našim rodinám a aj nasledujúcim generáciám.

TÍM #Boček & Partners

Ing. JÚLIUS BOČEK

Zakladateľ spoločnosti

Autorizovaný stavebný inžinier

Inžinier pre statiku stavieb

julius.bocek@bocekpartners.com

Ing. IYAD ABRAHOIM, PhD.

Partner

Inžinier pre statiku stavieb

Železobetónové konštrukcie

iyad.abrahoim@bocekpartners.com

Mgr. DOMINIKA BOČEKOVÁ

Manažérka kancelárie

dominika.bocekova@bocekpartners.com

Ing. ŠTEFAN PAVČIAK

Partner

Oceľové konštrukcie

stefan.pavciak@bocekpartners.com

Ing. PETER ONDRUŠ

Partner

Železobetónové konštrukcie

peter.ondrus@bocekpartners.com

Ing. ADRIAN ONDÁK

Partner

Konštruktér pre statiku stavieb

adrian.ondak@bocekpartners.com

Ing. ANIKÓ NÉMETHOVÁ

Konštruktér pre statiku stavieb

aniko.nemethova@bocekpartners.com

Ing. FILIP CHYLA

Inžinier pre statiku stavieb

filip.chyla@bocekpartners.com

Ing. IVAN STAROŇ

Konštruktér pre statiku stavieb

ivan.staron@bocekpartners.com

Ing. JAROMÍR RACHLER

Konštruktér pre statiku stavieb

jaromir.rachler@bocekpartners.com

© BOČEK